FEL!

Myndigheter har fler byråkrater än de privata företagen

Fel! För några år sedan presenterades en undersökning som visade att var tredje anställd på landets tillverkningsindustrier är tjänstemän, medan bara var tolfte kommunanställd sysslar med administration. Siffrorna byggde på uppgifter från Statistiska centralbyrån